Ajankohtaista
Takaisin

Tuusniemen kunta varautuu koronavirukseen Päivitetty 24.3.2020 klo 15.00

Tuusniemen kunta varautuu koronavirukseen

Päivitetty 24.3.2020 klo 15.00

Julkaistu 20.3.2020 klo 16.00

Kunnan tiedote koronaviruksesta. Tiedotteeseen on koottu Tuusniemen kunnan toimenpiteitä ja ohjeita koronavirustilanteen johdosta. Tätä tiedotetta päivitetään tarvittaessa.

Kuntalaisten tulee noudattaa valtioneuvoston antamia ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus

 

Perusopetus

Lukion ja yhtenäiskoulun opetus järjestetään 13.4.2020 saakka poikkeuksellisin järjestelyin.

Kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Toistaiseksi yhtenäiskoululla ei ole ollut tarvetta lähiopetuksen järjestämiseen, mutta valmiutta siihen pidetään yllä.

 

Kirjasto ja kirjastoauto

Kirjasto ja kirjastoauto ovat suljettu 13.4.2020 saakka.

 

Asiointipalvelut

Tuusniemen kunta kerää vapaaehtoisrinkiä, joka tarjoaa asiointiapua ruokakauppa ja apteekkiasiointiin sitä tarvitseville yli 70-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen kotipalvelun piirissä. Vapaaehtoisrinkiin voi liittyä tai pyytää asiointiapua ottamalla yhteyttä vapaa-aikasihteeri Antti Syrjäläiseen puh: 040 8457 266 tai sähköpostiosoitteella antti.syrjalainen@tuusniemi.fi

4H:n järjestää asiointi- ja kauppapalvelua.  Yhteydenotot suoraan 4H toiminnanjohtajalle, puh. 0405349122

Kunnan asiointiliikenne eli ns. kymppikyydit ovat toistaiseksi tauolla koronavirustilanteen takia.

Terveydenhuolto

Tuusniemen terveyskeskuksessa on avattu käyttöön koronavirusepidemian ajaksi tavanomaisen ajanvarausnumeron lisäksi toinen puhelinnumero. Asiakkaita pyydetään ottamaan kaikissa asioissa yhteyttä terveyskeskukseen ensin puhelimitse, paikalle saapumisen sijaan: 044-718 3005 tai 044-718 3012. Näin vältetään terveydenhoidon ruuhkautumista, vähennetään tartuntariskiä sekä varmistetaan kaikille mahdollisuus saada terveyskeskukseen yhteys puhelimitse. Tällä hetkellä terveyskeskuksessa ei anneta uusia vastaanottoaikoja lääkärien eikä hoitajien vastaanotoille kiireettömissä asioissa.

Sairaalassa kaikkia vierailuja pyritään välttämään riskiryhmissä olevien suojelemiseksi. Vierailut vain erikseen sopien ja erityisen perustelluista syistä. Puh. 044 718 3032

 

Asumispalvelut

Vierailut palvelukeskuksen asumispalveluyksiköissä Mänty-, Tuomi- ja Koivukodissa on kielletty. Asiakkaiden omaisten, läheisten tai muiden vieraiden vierailut yksiköissä ovat mahdollisia ainoastaan erityistilanteissa, kuten saattohoidossa ja silloinkin vain yksikön esimiehen kanssa erikseen sopimalla. Erityistilanteissa tulee olla yhteydessä Mänty- ja Tuomikodin vastaavaan sairaanhoitajaan, puh. 040 517 7219 tai Koivukodin vastaavaan sairaanhoitajaan, puh. 044 720 9042. Asiakkaiden omaisia kannustetaan yhteydenpitoon läheistensä kanssa puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen.

 

Ateriapalvelujen tarjoaminen palvelukeskuksessa palvelukeskuksen ulkopuolisille asiakkaille on lakkautettu.

 

Lyhytaikainen asuminen ja intervallihoito palvelukeskuksen asumispalveluyksiköissä on toistaiseksi lakkautettu.

 

Kotipalvelu

Päivätoimintaa palvelukeskuksella ei järjestetä toistaiseksi. Saunotusapu järjestetään kodeissa sitä tarvitseville.

Muistikerhoja ja Tuuspiha 2:n alakerrassa asiakkaille järjestettäviä kerhoja ei järjestetä toistaiseksi.

 

Kuntouttava työtoiminta

ViaDian järjestämä ja kunnan eri hallintokunnissa toteutettu kuntouttava työtoiminta on keskeytetty.  ViaDian henkilöstö kontaktoi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat puhelimitse. ViaDian vastaava ohjaaja, puh. 044 716 4720.

 

Psykologipalvelut

Coronaria Tietotaidon psykologit tekevät pääasiassa etätyötä ja kontaktoivat asiakkaansa puhelimitse ja videovälitteisesti.

 

Sosiaalityö ja palveluohjaus sekä toimistopalvelut

Sosiaalityö, perheneuvonta, palveluohjaus ja toimistopalvelut toimii niin paljon kuin mahdollista puhelimessa ja sähköpostitse.  Tapaamisista sovitaan puhelimitse kunkin työntekijän kanssa.

 

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta Touhulassa ja kunnnanvirastolla on keskeytetty toistaiseksi.

 

KELA

Kela on perunut maaliskuulle ja toukokuulle sovitut PopUp-päivät ja kehottaa asiakkaita hoitamaan asiat puhelimella ja verkossa.

 

Palvelupyyntöihin vastaaminen ja puhelinneuvonta ja –ohjaus sosiaalitoimessa poikkeusolojen aikana

Lapset, nuoret ja perheet

Lapsiperheiden perhetyö ja kotipalvelu, sosiaaliohjaaja Tuulia Voutilainen, puh. 044 720 9916.

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu, sosiaalityöntekijä Niina Räsänen, puh. 040 486 1911

 

Työikäisten palvelut

Toimeentulotuki, sosiaaliohjaaja, puh. 044 720 9916

Sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, sosiaalityöntekijä Anne Karvinen, puh. 040 486 1910

 

Vammaispalvelut

Henkilökohtainen apu, palveluohjaaja Sari Heiskanen, puh. 044 720 9002.

Kehitysvammapalvelut, johtava ohjaaja Päivi Happonen, puh. 040 486 1912

 

Vanhuspalvelut

Uudet kotipalvelun palvelupyynnöt ja puhelinneuvonta ja –ohjaus, palveluohjaaja, puh. 044 720 90 11

Omaishoidettavia ja omaishoitajia koskevat asiat, palveluohjaaja, puh. 044 720 9011

Kotipalvelu, kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja, puh. 0400 129 974

Koivukoti, vastaava sairaanhoitaja puh. 044 720 90 42

Mänty- ja Tuomikoti, vastaava sairaanhoitaja, puh. 040 517 7219

Kunnan muu toiminta

- Kunnanvirasto on suljettu. Tapaamiset on sovittava etukäteen, jolloin tapaamisesta sopinut kunnan työntekijä/viranhaltija käy noutamassa asiakkaan ulko-ovelta ja tapaamisen jälkeen myös saattaa hänet ulko-ovelle.

- Nuoriso- ja järjestötila Päätalo on suljettu. Kunnan kokoustilat ovat poissa käytöstä.

- Koulukeskuksen kuntosali on suljettu, eikä kuntosalia saa käyttää.

- Kaikki koulutilojen iltakäyttö on lopetettu.

- Yleisötapahtumia tullaan perumaan.

- Uimahallimatkat on peruttu.

- Kesätyöharjoittelun hakuaikaa on jatkettu 8.5.2020 saakka.

 

 

Järvi-Kuopion alueseurakunta

Koetko tarvetta henkiseen/ hengelliseen tukeen koronavirustilanteen johdosta? Ota yhteyttä esimerkiksi diakonissa Minna Puustiseen, puh. 040 4888 631.