Ajankohtaista
Takaisin

Sosiaalityöntekijä, tule meille töihin!

 

Teemme työtämme rakkaudella ja rohkeudella! Haemme sosiaalityöntekijää lapsiperhepalveluihimme. Sosiaalityön tiimissämme on kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, sosiaalijohtaja ja toimistosihteeri. Vammaispalveluissa on palveluohjaaja. Perheneuvolan ja koulun psykologityön ostamme yksityiseltä palveluntuottajalta.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu laaja-alainen lapsiperheiden sosiaalityö palvelutarpeen arvioinnista lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöhön sekä koulukuraattorityö.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Edellytämme soveltuvuutta lapsiperhepalvelujen sosiaalityöhön.

Odotamme aiempaa työkokemusta sosiaalityöstä ja erityisesti lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun työtehtävistä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme ihmislähtöistä työotetta, rohkeutta toimia sosiaalityön asiantuntijana monialaisessa työssä ja etsiä uudenlaisia toimivia ratkaisuja asiakastilanteisiin. Oman auton käyttömahdollisuus on tarpeellinen.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä lähellä ihmistä omaa lapsiperhetyön osaamista parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Teemme sosiaalityötä ihmislähtöisesti ja asiakasta arvostaen. Työparityöskentely mahdollistuu ja keskinäinen tukemme toimii sekä tiimissämme että yhteistyöverkostoissa. Olemme kehittämis- ja koulutusmyönteisiä ja työnohjausta järjestetään.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä rikosrekisteriote (laki 504/2002). Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sosiaalityontekija-227375/