Takaisin

ALUEELLINEN TYÖLLISYYSKOKEILU KÄYNNISTYY 1.8.2017

ALUEELLINEN TYÖLLISYYSKOKEILU KÄYNNISTYY 1.8.2017

 

Pohjois-Savon kunnissa Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä käynnistyy elokuun alussa työllisyyskokeilu, joka perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017).

Kokeilun aikana kunnat vastaavat osittain julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta. Lisäksi alueella kokeillaan kuntouttavan työtoiminnan korvaavana palveluna työelämäkokeilua. Kokeilun tarkoituksena on löytää keinoja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Kokeilun aikana tehostetaan myös yritysyhteistyötä mahdollisten piilotyöpaikkojen löytämiseksi. Kunnilla on kokeilun aikana käytössään TE-toimiston asiakastietojärjestelmä, minkä tulisi sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia.

Kokeilun aikana kotikunta vastaa niiden työttömien työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä 12 kuukautta tai jotka ovat työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaita. Kokeilun kohderyhmä, n. 3000 työtöntä työnhakijaa, siirtyy TE-toimistosta kotikunnan asiakkaaksi.

Kunnat vastaavat kokeilun aikana osittain julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta. Kuntien tehtäviin kuuluu mm. työttömien palvelutarpeen arviointi, määräaikaishaastattelut ja työllisyyssuunnitelmat; työnvälityspalvelut; ohjaus asiantuntija-arviointeihin, valmennukseen, kokeiluun, työvoimakoulutukseen; palkkatuen, starttirahan, harkinnanvaraisen kulukorvauksen ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen; omaehtoisen opiskelun edellytysten ratkaiseminen.  

Työttömän työnhakijan velvollisuudet pysyvät kokeilun aikana ennallaan. Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen osoitteessa www.te-palvelut.fi.

TE-toimisto on lähettänyt 19.7. 2017 tiedotteen kaikille elokuun alussa kotikunnan asiakkaaksi siirtyville työnhakijoille.  Tuusniemen työllisyyspalveluista otetaan yhteyttä kunnan palveluihin siirtyviin asiakkaisiin. Asiakkaan on hyvä seurata aktiivisesti kunnalta ja TE-toimistolta tulevaa viestintää. Ensimmäinen kokeilun infotilaisuus lähetetään internetin välityksellä perjantaina 4.8.2017 klo 12.00. Sitä pystyy seuraamaan Tuusniemen kunnanviraston valtuustosalissa.

Tuusniemen kunnan työllisyyspalvelujen tiimi sijaitsee kunnanvirastolla sosiaalitoimistossa aikuissosiaalityön yhteydessä. Työllisyyspalvelujen tiimissä toimii työllisyyspalvelukoordinaattori, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Tuusniemen kokeilun kohderyhmän asiakkaat ja työllisyyspalvelujen tiimi saavat TE-toimiston asiantuntijan työpanosta noin päivän kahdessa viikossa.

Asiointi työllisyyspalveluissa tapahtuu ajanvarauksella.

 

Tuusniemen kunnan työllisyyspalvelut

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

Neuvonta ja ajanvaraus, avoinna ma – to klo 9.00 -11.00, puh. 044 720 9001.

 

Työllisyyspalvelukoordinaattori

Birgitta Koponen

puh. 044 720 9006

 

Sosiaalityöntekijä                                       Sosiaaliohjaaja

Ville Väänänen                                           Tuulia Voutilainen

puh. 040 486 1910                                      puh. 044 720 9916